TOEFL Sınav Formatı ve Puanlaması

TOEFL IBT sınavında öğrencilerin, konuşma becerisi (Speaking Skills), dinlediğini anlama becerisi (Listening Skills), okuduğunu anlama becerisi (Reading Skills) ve kompozisyon yazabilme becerisi (Written English Skills) ölçülmektedir.

Sınavda her bir bölüm (Listening, Reading, Speaking, Writing) 30 puan olmak üzere toplam 120 puan üzerinden değerlendirilmektedir.

TOEFL IBT Sınav Formatı ve Puanlama

Bölüm Zaman Soru Adedi İçerik
Reading 60-80 dk 36-56 Akademik metinlerden 3-4 pasaj okunması ve sorulan cevaplanması
Listening 60-90 dk 34-51 Okul ortamındaki bir ders, arguman veya sohbet dinlenerek, soruların cevaplanması
Break 10 dk    
Speaking 20 dk Tanıdık bir konu hakkında fikirlerini anlatma ile okuma ve dinlemelerle alakalı konuşmalar
Writing 50 dk 2 Integrated ve independent kompozisyon yazımı

 

Okuma ve Dinleme bölümleri bilgisayar tarafından değerlendirilir. Okuma bölümü, akademik yazılardan paragraflar okumak ve soruları cevaplamak şeklindedir. Dinleme bölümü ise, herhangi bir ders, sınıftaki bir münazara veya sohbetlerden ve bunlara ait soruların cevaplanmasından oluşmaktadır.

Konuşma Bölümündeki 6 bölümden her biri 4 üzerinden değerlendirilir ve toplamı, 0-30 aralığındaki karşılığına çevrilir.

Yazma bölümü; Integrated (bütünleşik) ve independent (bağımsız) kompozisyonlardan oluşur. 2 bölümde 0-5 arasında degerlendirilir ve toplamı 0-30 arasındaki karşılığına çevirilir. Yazma bölümünde özellikle, fikir geliştirme, kompozisyonun organizasyonu, gramer, kelime bilgisi, fikiri tamamlama gibi öğeler değerlendirilir.

Konuşma ve yazma bölümündeki Cevaplar ETS’nin sertifikalı sınav değerlendirme uzmanları tarafından puanlanır.

TOEFL IBT

Bölüm Puan Karşılıkları
Reading 0–30 High (22–30) Intermediate (15–21) Low (0–14)
Listening 0–30 High (22–30) Intermediate (15–21) Low (0–14)
Speaking 0–30 score scale Good (26–30) Fair (18–25) Limited (10–17) Weak (0–9)
Writing 0–30 score scale Good (24–30) Fair (17–23) Limited (1–16)
Toplam Puan 0–120  Bilgi Talep FormuCopyright © 2012 ELI